เสวนาวิชาการระดมความเห็น เรื่อง “ยกเครื่องระบบEIA เดินหน้า SEA : เริ่มต้นจากโรงไฟฟ้ากระบี่"
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00- 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคี

แถลงข่าวสื่อมวลชน|เสวนาช่วงที่ 1|เสวนาช่วงที่ 2|เสวนาช่วงที่ 3||ไฮไลต์"คนเคาะข่าว"|"พลิกปมข่าว"Thai PBS|"รายงานพิเศษ"TV8

ปกป้องอันดามัน